CZ EN
polojasno 6°C 22.2.
jasno 6°C 10:00
polojasno 6°C 13:00
oblačno 7°C 16:00
zataženo 7°C 19:00
MENU

Provozní řád
minigolfového areálu


  • Při vstupu obdrží každý zákazník hrací protokol, který slouží současně jako vstupenka i doklad o zapůjčení holí a míčků.
  • Za vypůjčené sportovního nářadí je vybrána zástava ( min. 100 Kč, doklad, cenná věc, …), která bude po skončení hry vrácena na základě jména.
  • Pravidla minigolfu jsou sepsána na hracím protokolu.
  • Pohybujte se, prosím, jen po vyznačených cestách.
  • Vstup na hrací plochu je zakázán pod pokutou 200 Kč.
  • Každý hráč ručí za ztrátu či poškození vypůjčeného sportovního nářadí pod finanční náhradou (míček 50 Kč, minigolfová hůl 450 Kč).

  • Chovejte se, prosím, v areálu slušně, odpadky odhazujte jen do instalovaných košů, a při kouření dbejte na požární bezpečnost.
  • Prostor minigolfového areálu je z důvodu ochrany osob a majetku monitorován kamerovým systémem se záznamem.
  • Odkaz na informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů najdete v zápatí webu.