PRÁVĚ SE HRAJE

Sezóna již začala, je otevřeno každý den. V případě nepříznivého počasí zavřeno. Hezky se bavte!

CZ EN
slabý déšť 15°C 5.6.
slabý déšť 16°C 11:00
déšť 16°C 14:00
slabý déšť 15°C 17:00
slabý déšť 14°C 20:00
MENU

Provozní řád
minigolfového areálu


  • Při vstupu obdrží každý zákazník hrací protokol, který slouží současně jako vstupenka i doklad o zapůjčení holí a míčků.
  • Za vypůjčené sportovního nářadí je vybrána zástava ( min. 100 Kč, doklad, cenná věc, …), která bude po skončení hry vrácena na základě jména.
  • Pravidla minigolfu jsou sepsána na hracím protokolu.
  • Pohybujte se, prosím, jen po vyznačených cestách.
  • Vstup na hrací plochu je zakázán pod pokutou 200 Kč.
  • Každý hráč ručí za ztrátu či poškození vypůjčeného sportovního nářadí pod finanční náhradou (míček 50 Kč, minigolfová hůl 450 Kč).

  • Chovejte se, prosím, v areálu slušně, odpadky odhazujte jen do instalovaných košů, a při kouření dbejte na požární bezpečnost.
  • Prostor minigolfového areálu je z důvodu ochrany osob a majetku monitorován kamerovým systémem se záznamem.
  • Odkaz na informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů najdete v zápatí webu.