PRÁVĚ SE HRAJE

Přejeme hezkou hru ...

CZ EN
skoro jasno 25°C 13.8.
skoro jasno 25°C 17:00
polojasno 23°C 20:00
MENU

Opatření proti šíření
onemocnění covid-19

Dodržujte prosím opatření proti šíření onemocnění covid-19 dle aktuálního znění vlády.

 • Nošení ochranných pomůcek dýchacích cest v areálu je dobrovolné.
 • Veškeré předměty k zapůjčení jsou řádně dezinfikovány bezprostředně před vydáním do každé skupiny.

 • Dodržování základní hygieny po využití WC.

Provozní řád
minigolfového areálu

 • Při vstupu obdrží každý zákazník hrací protokol, který slouží současně jako vstupenka i doklad o zapůjčení holí a míčků.
 • Za vypůjčené sportovního nářadí je vybrána zástava ( min. 100 Kč, doklad, cenná věc, …), která bude po skončení hry vrácena na základě jména.
 • Pravidla minigolfu jsou sepsána na hracím protokolu.
 • Pohybujte se, prosím, jen po vyznačených cestách.
 • Vstup na hrací plochu je zakázán pod pokutou 200 Kč.
 • Každý hráč ručí za ztrátu či poškození vypůjčeného sportovního nářadí pod finanční náhradou (míček 50 Kč, minigolfová hůl 450 Kč).
 • Chovejte se, prosím, v areálu slušně, odpadky odhazujte jen do instalovaných košů, a při kouření dbejte na požární bezpečnost.
 • Prostor minigolfového areálu je z důvodu ochrany osob a majetku monitorován kamerovým systémem se záznamem.
 • Odkaz na informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů najdete v zápatí webu.